Nyheder fra Mariager

13 °
Mange skyer
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Mariager og omegn

Job tilbydes:
Tjenestetidsplanlægger afdeling Kuben, Autismespektrumforstyrrelser
Kuben søger en ny tjenestetidsplanlægger, der har lyst til at arbejde med kontinuitet og sammenhæng i et bredt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor din opgave bliver at lave de bedste forudsætninger for dine kollegaer, således tjenestetidsplanen altid er opdateret og det er forudsigeligt og tydeligt for dine kollegaer, hvornår de skal arbejde, på kursus eller andet.Om jobbetSom tjenestetidsplanlægger vil du få et kontor på Kuben, hvor du kommer til at sidde sammen med den pædagogiske koordinator. Din primære arbejdsopgave vil være tjenestetidsplanen, hvor du arbejder dedikeret og struktureret. Der vil også forekomme andre administrative opgaver, såsom at lave arbejdsplan for nyansatte, planlægge med kursus, teams møder, personalemøder, onboarding program mv.Du vil blive en stor medspiller i personalegruppen, og det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i, og være en del af, et botilbud med en spændende målgruppe samt en dedikeret personalegruppe.Om digKuben ønsker, at du har personlige kompetencer til at indgå i et fællesskab, hvor du kan være med til at påvirke arbejdsmiljøet og kulturen i en positiv retning. Du trives med at arbejde struktureret og motiveres af at systemerne passer.Erfaring med tjenestetidsplanlægning og arbejdstidsregler er en fordel, men ikke en nødvendighed hvis dine personlige egenskaber og bagvedlæggende administrative faglighed er understøttende for opgaven. Vi investerer gerne i din faglige udvikling og sikrer oplæring i tjenestetidsplanlægningsværktøjet (Optima). Endvidere bliver du en del af et netværk med tjenestetidsplanlæggere fra områdets andre tilbud.Vi tilbyderKuben tilbyder et spændende og udfordrende job i en afdeling, hvor der er medindflydelse og en høj grad af faglighed. Du får dygtige kollegaer at sparre med, og du vil være omgivet af en ledelse og kollegaer, der brænder for deres arbejdsopgaver. Vi lægger vægt på at have en god og afvekslende hverdag, hvor vi alle tager ansvar og passer godt på hinanden.Om osKuben en del af Området for voksne med udviklingshandicap, Autismespektrumforstyrrelser - Sødisbakke. I afdelingen er der plads til fem beboere i egne lejligheder. Aktuelt planlægges der med en normering med fem medarbejdere i dag- og aftentimerne samt to medarbejdere i nattetimerne. Vil du vide mereKan du gå ind på Sødisbakke hjemmeside: www.sødisbakke.dkDu er også velkommen til at kontakte afdelingsleder for Kuben, Penille Schuster på mobil nr.: 30524855 eller på: penille.schuster@rn.dk.Det praktiskeLøn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.Arbejdsstedet er Kuben, Havndalvej 7A, 9550 Mariager.Arbejdstid er på 30 timer pr. uge fordelt i dagtimerne mandag til fredag.Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.Ansøgningsfristen er den 30-06-23.Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende.Om SødisbakkeSødisbakke er et af Danmarks førende specialtilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Sødisbakke har ca. 130 beboere og ca. 650 medarbejdere fordelt på fire pædagogiske tilbud, med i alt 10 pædagogiske afdelinger, et aktivitets- og samværstilbud samt flere forskellige serviceafdelinger. Sødisbakke har stor succes med at udvikle nye tilbud til borgere fra hele landet og er nytænkende i forhold til pædagogiske metoder og løsninger i samarbejde med kommunerne. Vi er dertil også en stor leverandør af viden samt pædagogiske metoder til Socialstyrelsen (VISO) inden for vores felt.  Om Region NordjyllandRegion Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Region Nordjylland
Indrykket 2. juni på JobNet
Job tilbydes:
Pædagogmedhjælper til Børnehuset Regnbuen, Mariager
Søger en pædagogmedhjælper på 37 timer til Børnehuset Regnbuen pr. 1. august 2023.Dagtilbuddet Mariager består af 2 børnehuse, som begge ligger i by tæt på fjord og skov.Regnbuen er en aldersintegreret institution med i alt ca. 55 børn. Rabalderstræde er en børnehave med plads til ca. 65 børn. Dagtilbuddets børnehaver er begge funktionsopdelte.Dagtilbuddets værdier er Omsorg, Fællesskaber, Tryghed og Glæde.Vores børnehuse skal bidrage til at skabe glæde – i en udviklende hverdag og i et trygt miljø. Det skal være rart at være i vores huse. Alle skal føle sig velkomne og respekterede. Vores faglighed er i højsædet og skal gå hånd i hånd med de daglige gøremål. Pædagogisk, arbejder vi målrettet med et anerkendende barnesyn og en høj grad af børneinddragelse i alle dagens rutiner og aktiviteter. Vores pædagogik er inspireret af Reggio Emilia, og den relationelle tilgang tager afsæt i ICDP.Vi søger et menneske, som har lyst til at være medskaber af et fantastisk Vi :er modige og tør gå nye veje.tror på at alle mennesker, store som små, har noget særligt at biddrage med. mener at en ærlig og åben dialog er med til at skabe et trygt arbejdsmiljø.er kreative, fantasifulde og iderige.tror på fælleskabet.ser hinandens styrker – sammen kan vi mest.benytter aktivt vores fantastiske nærmiljø, som udvider og bidrager til børnenes læring. Vi søger et menneske som:kan håndtere en spændende og omskiftelig hverdag - kan bevare roen og handle aktivt.har et godt og smittende humør.har noget særligt på hjertet - og sætter aktiviteter i gang, der vækker begejstring.er nærværende og tilstede i samspillet med børnene.har et ressourceorienteret børnesyn.finder glæde i at arbejde selvstændigt og i et team.evner for at se børneperspektivet, samt hvordan det kan bidrage til læringsmiljøet.kan se verden fra nye vinkler og komme med skæve ideer. Hvad er det særlige du kommer med, og hvordan vil det berige vores børns hverdag?            Ansøgningsfrist: fredag den 16. juni kl. 12Der afholdes samtaler mandag den 26. juni 2023Løn- og ansættelsesvilkårLøn og arbejdsvilkår efter overenskomst.Straffeattest og børneattest vil indhentes ved ansættelse.Referencer indhentes i forbindelse med ansættelse.Nærmere information om stillingen til Dagtilbudsleder Linda Hessellund: lhess@mariagerfjord.dkPædagogisk Leder i Regnbuen Søren Vindum Horup: soerh@mariagerfjord.dk
Mariagerfjord Kommune
Indrykket 30. maj på JobNet
Job tilbydes:
Afdelingsleder ved Autismespektrumforstyrrelser - Sødisbakke
Er du leder med stærke pædagogiske kompetencer, eller har du mod på at blive det?Så er der nu mulighed for at dit næste, eller første lederjob, bliver som afdelingsleder ved Region Nordjyllands specialiserede tilbud for voksne med udviklingshandicap og Autisme. Som afdelingsleder hos os bliver du en del af et ledelsesteam med én tilbudsleder og fire afdelingsledere. Du får ansvaret for den pædagogiske ledelse og kvalitetssikring på Skovbos afdeling Nord samt personaleansvar for afdelingens ca. 20 pædagogiske medarbejdere.Som afdelingsleder ved tilbuddet for Autismespektrumforstyrrelser - Sødisbakke skal du:Sikre den pædagogiske kvalitet og udvikling i din egen afdeling samt bidrage til det samme i tilbuddet.Være afdelingens personaleansvarlige leder.Kvalitetssikre afdelingens dokumentation, både den daglige faglige dokumentation og de mere omfattende skrivelser som individuelle planer, statusbeskrivelser m.v.Sikre implementering af regionens, specialsektorens og områdets strategier - og bidrage til udviklingen af disse.Du skal sikre høj kvalitet i opgaveløsningen, via medarbejderne. Hvad forventer vi:Du har en for området, relevant uddannelse og erfaring med pædagogisk arbejde inden for målgruppen. Som leder skal du agere i paradokser som dagligt forekommer i dit arbejde.Du skal kunne agere med overblik og lede medarbejdere i de paradokser og dilemmaer som opstår i deres arbejde.Du skal kunne arbejde selvstændigt og have mod til at træffe beslutninger, samtidig skal du have øje for vigtigheden af samarbejdet og inkludere medarbejdere og andre ledere i opgaveløsningen.Du skal kunne arbejde resultatorienteret og få opgaverne fuldført, samtidig skal du kunne være anerkendende og lyttende i dialoger og processer.Du skal kunne skabe og vedligeholde relationer samtidig med du holder et professionelt fokus på kerneopgaven.Du skal kunne metareflektere over pædagogik og etik, samt omsætte dette til konkrete handlinger sammen med medarbejderne.Vi kan tilbyde:Vi kan tilbyde en stilling som afdelingsleder på en arbejdsplads der løser højt specialiserede opgaver med voksne mennesker som har komplekse problemstillinger. Vi har arbejdsplads vi er stolte af, fordi vi med specialiserede pædagogiske kompetencer løser vores opgaver professionelt og med en høj etisk bevidsthed. Vi har en ambition om altid at blive endnu bedre, dette gør vi med udgangspunkt i regionens I TOP værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme.Som afdelingsleder ved Autismespektrumforstyrrelser - Sødisbakke tilbydes du gode udviklingsmuligheder gennem lederteam, netværk, supervision, intern og ekstern uddannelse samt deltagelse ved konferencer, seminarer m.v.Ledelseserfaring kan være en fordel men er ikke en nødvendighed, hvis du har den rette personprofil med stærke pædagogfaglige og etiske kompetencer. samtale forventes afholdt torsdag den 22. juni.samtale forventes afholdt tirsdag den 27. juniDer tilbydes løn i henhold til gældende overenskomst.Stillingen kan søges på www.rn.dk For nærmere oplysninger kontakt tilbudsleder: Rasmus Linnemann Johansson – tlf. 40 13 76 99. Du kan også besøge Sødisbakkes hjemmeside på www.sodisbakke.rn.dk hvor du også kan se filmen ”I kærlige hænder” eller høre vores podcasts ”Specialpædagogiske eftertanker”Om Tilbud for Autismespektrumforstyrrelser – Sødisbakke.Tilbuddet er et §§ 107 og 108 tilbud med plads til 28 beboere. På Skovbo Nord er der plads til 8 beboere. Vi modtager beboere med udviklingshandicap og autismespektrumforstyrrelser. Omdrejningspunktet i den socialpædagogiske indsats er et målrettet arbejde hen imod positive forandringsprocesser for den enkelte beboer i tilbuddet. Vores pædagogiske tilgange er med udgangspunkt i Gentle Teaching, Low Arousel og neuropædagogik. Vi har et systemisk menneskesyn med et anerkendende og ressourceorienteret perspektiv i relationerne.Om SødisbakkeSødisbakke er en paraplyorganisation for fem botilbud og et aktivitet- og samværstilbud og er Region Nordjyllands specialenhed for voksne med udviklingshandicap. Vores pædagogik bygger på et systemisk menneskesyn med Gentle Teaching som overordnet metode og vi har fokus på kompetenceskabende miljøer, faglige netværk samt musik og kultur. På Sødisbakke arbejder vi målrettet med at fremme nærvær og forebygge fravær.Om Region NordjyllandRegion Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Region Nordjylland
Indrykket 2. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk