Nyheder fra Mariager

13 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Mariager og omegn

Job tilbydes:
Genopslag: Afdelingsleder til PPR+ i Mariagerfjord Kommune
Har du lyst til at være leder i en organisation med høje ambitioner, mulighed for indflydelse og et unikt kollegialt fællesskab? Ønsker du at blive en del af et ledelsesmæssigt makkerskab og udøve ledelse, der bidrager til at gøre en forskel for børn og unge i vanskelige situationer? Så har vi jobbet til dig! Stillingen som afdelingsleder er nyoprettet, og du har derved mulighed for at være med til at præge dele af stillingens indhold. Om PPR+PPR+ er et pædagogisk-psykologisk rådgivningscenter, der arbejder med børn- og unges trivsel og udvikling. Vi leverer rådgivning til forældre og fagfolk, som arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år i Mariagerfjord Kommune. Afdelingen består af en PPR leder, to afdelingsledere og omkring 50 medarbejdere (psykologer, logopæder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, støttepædagoger, sprogpædagoger og specialkonsulenter). PPR er organiseret i Skole- og Dagtilbud.Ud over de klassiske PPR opgaver, varetager vi andre spændende opgaver. Dette er eksempelvis lettere behandling som Cool kids og Chilled, tidlig indsats for småbørnsforældre, genoptræning og voksenundersøgelser. PPR+ er en organisation med en bred opgaveportefølje, og dermed også en afdeling med en medarbejderstab med høj faglig kapacitet. Hvad er vi optaget af?Vi er skarpt fokuserede på vores kerneopgave og den kontinuerlige udvikling af de dertilhørende mono- og tværfaglige kerneydelser. Hertil er vi optagede af, hvordan vi bruger vores ressourcer og kompetencer klogest muligt. Dette gennem løbende dialog og samarbejde med vores samarbejdspartnere. Vores mål er, at vi opleves som bidragende til at børn og unge, i vanskelige situationer, bringes på nogle bedre og mere positive udviklingsspor. Hertil er det for os et mål i sig selv, at det gerne må være sjovt at gå på arbejde. Vi er hinandens arbejdsmiljø og vægter derfor at bruge tid og energi på fællesskabet og det sociale.Aktuelt er vi, sammen med den øvrige forvaltning, gået i gang med en større udviklingsplan for hele det specialiserede område. Der vil i indeværende skoleår fokuseres samt udvikles på nye løsninger inden for fx inklusion, skolevægring, ny visitationspraksis og samarbejdsmodeller, et PPR tættere på praksis, fælles pædagogisk fundament og mellemformer. Om stillingenDu vil varetage ledelsen af ca. halvdelen af medarbejderne i PPR+, som er organiseret i tværfaglige hold. Herudover bliver du ansvarlig for 2 af vores monofaglige grupper: Psykologerne og logopæderne. Ovenstående foregår i et tæt samarbejde med dine lederkollegaer, og du vil referere til lederen af PPR+.Vores måde at tænke organisation, ledelse og udvikling på er bl.a. baseret på professionel kapital og ”fair proces”.Hvem er du?Vi ønsker en afdelingsleder med relevant faglig baggrund, som kan sikre samarbejde på tværs – internt såvel som eksternt. Derudover ønsker vi en leder, som aktivt bidrager til, at børn/ unge, forældre og andre samarbejdspartnere føler sig godt hjulpet videre, når vi indgår i samarbejdet. Vi ser gerne, at du har en relevant faglig baggrund. Dette eksempelvis psykolog, logopæd eller en baggrund inden for skole-/dagtilbudsområdet.Herudover ser vi gerne, at du:-       Kan begå dig i en politisk ledet organisation.-       Har organisatorisk tæft samtidig med, at du er god til at stille dig tilgængelig for medarbejderne i forbindelse med deres opgaveløsning.-       Er en dygtig personaleleder, som kan skabe fagligt og personligt følgeskab. Dette gennem en involverende og dialogbaseret tilgang til arbejdet.-       Er en stærk kommunikator.Som person er du uhøjtidelig, humoristisk og kan grine af dig selv. Du går til opgaverne med stor seriøsitet. Du har stærke relationelle kompetencer og vil fællesskabet. Du får energi af at udvikle og styrke samarbejdsrelationer og brænder for at lykkes igennem samarbejde og gennem andre. Du er ambitiøs og befinder dig godt i den koordinerende rolle. Du kan godt lide at have travlt og kan godt prioritere i dine opgaver. Der er sammenhæng mellem det, du siger, og det du gør. Du er robust og siger tingene direkte og befinder dig godt i at udfordre dem omkring dig på en måde, som bidrager til kvalitet i opgaveløsningen.Praktiske oplysninger:Stillingen er på fuld tid og ønskes besat 1. januar 2023.Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. Ansøgningsprocessen:Ansøgningsfrist er den 26. oktober 2022, og der indkaldes til samtaler den 28. oktober.Første runde af ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 3. november i tidsrummet 10:00-16.00. Anden runde forventes afholdt torsdag d. 10. november i tidsrummet 10.00-15:00. Mellem første og anden samtale gennemføres en personprofil. Personprofilen vil danne grundlag for den anden samtale. Testtilbagemelding foregår ved fysisk fremmøde mellem 1- og 2. samtale. Her vil lederen af PPR+ også deltage.Til samtalen vil følgende være deltagende: Leder af PPR+, Afdelingsleder af PPR+, TR´ere, AMR og medarbejderrepræsentanter.Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder af PPR+ Rune Pedersen tlf. 2334 4557 eller din måske kommende kollega i PPR+ Liv Molly Bo Christensen tlf. 2167 7988
Mariagerfjord Kommune
Indrykket 6. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk