Generalforsamling MIK

dato

Nyheden er fra Mariager Idræts Klub

Dagsorden til Generalforsamling i Mariager Idrætsklub d. 13-03-19 kl. 19-21.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2
  2. Aflæggelse af beretninger (HB formand & afd. formænd) 3
  3. Godkendelse af regnskaber 
  4. Behandling af indkomne forslag 
  5. Fremlæggelse af budget og handlingsplan 
  6. Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer 
  7. Valg af 1 suppleant til Hovedbestyrelsen 
  8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant til HB 
  9. Valg af best. medlemmer samt 1 suppleant til de enkelte afdelinger 
  10. Evt.

Vi er altid på udkig efter frivillige - så kom frisk

Kilde: Mariager Idræts Klub