Graver ved V.Tørslev og Svenstrup Kirker

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen som graver ved Vester Tørslev Kirke , V.Tørslev bygade 2, 9550 Mariager og Svenstrup Kirke, fjelstedvej 35, er ledig pr 1-4-2024 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer pr. uge

Graveren skal varetage følgende opgaver:

¤ Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.

¤ Kirketjeneste ved kirkelige handlinger  og Gudstjenester

¤ Foreberede arrangementer og møder, købe ind, anrette m.m.

Kirkerne har automatisk ringeanlæg

Kirkerne har automatisk åbne/lukke funktion

Vi forventer, at du kan anvende forskellige lette it opgaver.

Ansættelsen sker ved V.Tørslev/Svenstrup Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer(OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundey af kirke- og Kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Det er en betingelse , at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 hvis der ikke er gennemført gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales indenfor  intervallet 311.853,00kr-372.232,00 kr (nutidskroner) Fikspunket er årligt 311.853,00

Der er rådighedsbeløb til stillingen kvoteret i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftalen om indplacering i lønningsintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.'Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Stella G.Andersen på mail 8149@sogn.dk .

Ansøgning , med relevante bilag sendes på mail til 8149@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 18-3-2024

Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet referencer

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

V.Tørslev Kirke, V Tørslev Bygade, 9550 Mariager

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6000374

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet