Led og skab gode rammer som afdelingsleder på specialiseret botilbud

Profilbillede
dato

Er du leder og teamplayer, vægter du personaleledelse højt er du måske vores nye afdelingsleder...


Har du lyst til at bruge eller optræne dine lederevner i et højt specialiseret pædagogisk område?
Brænder du for at omsætte pædagogiske og etiske refleksioner til konkrete handlinger sammen medarbejderne?
Ønsker du at indgå i et professionelt, relations-orienteret og anerkendende samarbejde med den øvrige ledelse og medarbejdere i tilbuddet?
Kan du bruge dit overblik til at lede medarbejdere gennem paradokser og dilemmaer i en omskiftelig hverdag?

Så er du måske vores nye afdelingsleder.

Vi søger lige nu en leder der kan understøtte og skabe gode rammer for det pædagogiske arbejde på Højbo.
Som afdelingsleder hos os bliver du en del af et ledelsesteam med én tilbudsleder og tre afdelingsledere. Du får ansvaret for den pædagogiske ledelse og kvalitetssikring på afdelingen, samt personaleansvar for afdelingens ca. 30 pædagogiske medarbejdere.

Hvem er vi?
Psykiatri og Udviklingshandicap Sødisbakke er et botilbud efter almenboligloven for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Botilbuddet består af afdelingerne Bøgedal, Højbo og Skrænten.
Beboersammensætningen på tilbuddet spænder fra yngre borgere på 20 år til ældre borgere på 60 år eller ældre. De ældre borgere har udover deres udviklingshandicap også aldersrelaterede problemstillinger og tillægshandicaps som demens, diabetes, høre- og synsnedsættelser og bevægehandicap.
Fælles for de yngre og ældre borgere er, at de har behov for en plejende indsats.
På afdelingen Højbo har borgerne udover deres udviklingshandicap også psykiatriske problemstillinger.

Som afdelingsleder ved afdelingen Højbo består dine opgaver i at:

 • Sikre den pædagogiske kvalitet og udvikling i din egen afdeling samt bidrage til det samme i tilbuddet.
 • Være afdelingens personaleansvarlige leder og kulturbærer ind i dette.
 • Kvalitetssikre afdelingens dokumentation, både den daglige faglige dokumentation og de mere omfattende skrivelser som individuelle planer, statusbeskrivelser m.v.
 • Sikre implementering af regionens, Specialsektorens og områdets strategier - og bidrage til udviklingen af disse.
 • Sikre høj kvalitet i opgaveløsningen, via medarbejderne.
Hvem er du?
 • Du har en for området, relevant uddannelse og erfaring med pædagogisk arbejde inden for målgruppen.
 • Du kan agere med overblik og lede medarbejdere i de paradokser og dilemmaer som opstår i deres arbejde.
 • Du kan arbejde selvstændigt og har mod til at træffe beslutninger. Samtidig har du øje for vigtigheden af samarbejdet og at inkludere medarbejdere og andre ledere i opgaveløsningen.
 • Du kan arbejde resultatorienteret og få opgaverne fuldført. Samtidig er du anerkendende og lyttende i dialoger og processer.
 • Du kan skabe og vedligeholde relationer samtidig med du holder et professionelt fokus på kerneopgaven.
 • Du er i stand til at metareflektere over pædagogik og etik, samt omsætte dette til konkrete handlinger sammen med medarbejderne.

Ledelseserfaring kan være en fordel men er ikke en nødvendighed, hvis du har den rette personprofil med stærke pædagogfaglige og etiske kompetencer.

Hvad kan vi tilbyde dig?
 • En stilling på en arbejdsplads, der løser højt specialiserede opgaver med mennesker som har komplekse problemstillinger.
 • En arbejdsplads, hvor vi er stolte af bruge vores specialiserede, pædagogiske kompetencer til at løse vores opgaver professionelt og med en høj etisk bevidsthed.
 • En værdibaseret tilgang til arbejdet, hvor vi har en ambition om sammen altid at blive endnu bedre. Vi arbejder efter Region Nordjyllands I TOP værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme.
 • Gode udviklingsmuligheder gennem lederteam, netværk, supervision, intern og ekstern uddannelse samt deltagelse ved konferencer, seminarer m.v.
 • Et lederteam hvor vi vægter samarbejde, dialog, det organisatoriske medlemskab og følgeskab.

Sidste ansøgningsfrist den 1. august 2024
1. Samtale forventes afholdt tirsdag den 8. august.
2. Samtale forventes afholdt mandag den 14. august.

Der tilbydes Løn i henhold til gældende overenskomst. 

Stillingen kan søges på www.rn.dk

For nærmere oplysninger kontakt tilbudsleder: Mette Kjeldsgaard telefon 23 24 16 34 eller mail mekjm@rn.dk

Du kan også besøge Sødisbakkes hjemmeside på www.sodisbakke.rn.dk hvor du også kan se filmen ”I kærlige hænder” eller høre vores podcasts ”Specialpædagogiske eftertanker”


Om Tilbud for Psykiatri og Udviklingshandicap: Vores pædagogiske tilgange er med udgangspunkt i Gentle Teaching, Low Arousel og neuropædagogik. Vi har et systemisk menneskesyn med et anerkendende og ressourceorienteret perspektiv i relationerne.


Om Sødisbakke
Sødisbakke er en paraplyorganisation for fem botilbud og et aktivitet- og samværstilbud og er Region Nordjyllands specialenhed for voksne med udviklingshandicap. Vores pædagogik bygger på et systemisk menneskesyn med Gentle Teaching som overordnet metode og vi har fokus på kompetenceskabende miljøer, faglige netværk samt musik og kultur. På Sødisbakke arbejder vi målrettet med at fremme nærvær og forebygge fravær.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Nordjylland, Havndalvej 7-9, 9550 Mariager

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6072112

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet