Nattevagt til Tilbud for Særforanstaltninger - Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en Nattevagt til Tilbud for Særforanstaltninger, der har lyst til at arbejde på alle tre afdelinger i tilbuddet, og som ønsker et arbejde med stor variation i opgaverne, der skal løses.

Vil du have din teoretiske viden omsat til kvalificeret praksis?
Vil du samtidig bringe dig selv i spil med dine faglige og personlige evner?
Vil du have mulighed for at påvirke udviklingen af dagene med borgerne i tilbuddet? 

Så er muligheden her. 

Du skal være interesseret i at indgå i et højt specialiseret arbejdsfællesskab, der arbejder med ITOP- værdier.
Vi vil naturligvis give dig den oplæring, træning og kursus-efteruddannelse, der er nødvendig for at kunne løse opgaven.

 
Her følger en kort funktionsbeskrivelse for en ansat tilbudsmedarbejder i Tilbud for Særforanstaltninger: 

  • Mødetider fra kl. 22.45-07.15 både hverdage og hver anden weekend
  • Du tildeles arbejdsopgaver for dagen når du møder, og her tildeles du ligeledes den afdeling du skal arbejde i
  • Løbende dagligt arbejde omkring og sammen med borger, hvor støtte, vejledning, guidning og motivation er en stor del af hverdagen 
  • Dokumentation af arbejdet med mål, delmål, risikovurdering og de daglige notater i Sensum One som dokumentation for dit arbejde
  • Samarbejde og faglig udvikling sammen med kollegaer i tilbuddet  
  • Medansvarlig for ventilering, kollegialt baseret opbakning i en anerkendende og respektfuld tone 
  • Bidrage i det almindelige daglige praktiske arbejde på afdelingen: Varer/vasketøj, oprydning, rengøring 
  

Om Tilbud for Særforanstaltninger: 

Tilbuddet er et selvstændigt botilbud bestående af tre afdelinger og er et kombineret bo- og aktivitetstilbud. 
I Tilbuddet er der tilknyttet ca. 80 medarbejdere, med speciale i særforanstaltninger, som en del af Sødisbakke, Området for Voksne med Udviklingshandicap, Specialsektoren i Region Nordjylland. 

Samlet på alle tre afdelinger i tilbuddet, bor der i alt 13 beboere – alle særforanstaltninger.  

På alle afdelinger er der en høj normering grundet beboernes funktionsniveau og støttebehov.
Flere af beboerne har psykiatriske diagnoser inden for autismespektret eller en anden psykiatrisk tillægsdiagnose.
I de tilfælde hvor beboergruppen oplever usikkerhed, kan det komme til udtryk via ritualiserende, udadreagerende eller grænseoverskridende adfærd - både fysisk og verbalt.
Flere beboere har behandlingsdom eller dom til anbringelse på institution og har dermed også behov for en særlig tilrettelagt indsats. 


Vi arbejder ud fra tilgangene og værdierne i Gentle Teaching, som er en psykologisk baseret filosofi om menneskelige tilgange og relationer og derudover neuropædagogik samt low arousal.
Som medarbejder i Tilbuddet vil din funktion være at sikre genkendelighed, forudsigelighed, meningsfuldhed og tryghed for beboerne, så der skabes mulighed for udvikling og trivsel. 


Vi har en bred faglighed i vores personalegruppe, der tværfagligt består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagogiske assistenter samt omsorgsmedhjælpere. 


Ved ansøgning refererer du til Tilbudsleder Mette Aagaard.


Vi søger en Nattevagt med et ugentligt timetal på ca. 15 timer. Hvilket kan suppleres med evt. aftenvagter.

Løn i henhold til gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist den 10. maj 2024
 
Ansættelse snarest muligt og efter aftale.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved: 

Afdelingsleder Esther Bloch tlf. 29 35 53 89 eller esb@rn.dk
Afdelingsleder Lars Daastrup tlf. 21 32 97 98 eller l.daastrup@rn.dk
Afdelingsleder Benni Jørgensen tlf. 20 63 33 21 eller benni.joergensen@rn.dk
Tilbudsleder Mette Aagaard tlf. 92 43 81 96 eller metaag@rn.dk


Mere information kan findes på vores hjemmeside www.sodisbakke.rn.dk for Sødisbakke, Tårnly, Tårnbo og Løvhøj, samt Gentle Teaching. Om Sødisbakke
Sødisbakke er et af Danmarks førende specialtilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Sødisbakke har ca. 130 beboere og ca. 650 medarbejdere fordelt på 4 pædagogiske tilbud, med i alt 10 pædagogiske afdelinger, 1 samværs- og aktivitets tilbud samt flere serviceafdelinger. Sødisbakke har stor succes med at udvikle nye tilbud til borgere fra hele landet og er nytænkende i forhold til pædagogiske metoder og løsninger i samarbejde med kommunerne. Vi er dertil også Danmarks største leverandør af viden samt pædagogiske metoder til Socialstyrelsen (VISO) inden for vores felt. 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (15-20 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Region Nordjylland, Havndalvej 7-9, 9550 Mariager

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032584

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet