Pædagoger til Bakkebo - Tilbud for Domfældte og Kriminalitetstruede - Sødisbakke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger pædagoger til Bakkebo
Er du til en spændende og fagligt udfordrende hverdag, hvor du får rig mulighed for personlig og faglig udvikling? Så har du muligheden her, da vi nu har brug for fagligt kompetente og engagerede pædagoger til Tilbud for Domfældte- og Kriminalitetstruede – Sødisbakke, afdeling Bakkebo.

Bakkebo er et § 108 tilbud med plads til 16 beboere. Vi modtager beboere, der har en dom eller er anbragt til en kriminalpræventiv indsats. Omdrejningspunktet i den socialpædagogiske indsats er kriminalpræventivt, men også et målrettet arbejde hen imod positive forandringsprocesser med formål om øget trivsel og livskvalitet for den enkelte beboer. Den pædagogiske indsats tilrettelægges ud fra den enkelte beboers behov og ressourcer.
Du vil indgå i en personalegruppe, der arbejder ud fra en ressourceorienteret tilgang til beboerne, med udgangspunkt i værdierne i Gentle Teaching, principperne i Low Arousal og med afsæt i neuropædagogiske principper.
Medarbejderes uddannelse- og efteruddannelse indenfor pædagogiske praksisområder prioriteres højt.
- Læs mere om Sødisbakke, Tilbud for domfældte og kriminalitetstruede - Sødisbakke og Gentle Teaching på www.sodisbakke.rn.dk

Hvad forventer vi af dig:
- Du skal have lyst til at indgå aktivt i et fagligt miljø og besidde et højt fagligt refleksionsniveau.
- Du er indstillet på, gennem sparring med kollegaer og ledere, at udvikle dine faglige kompetencer.
- Du har en ressourceorienteret og anerkendende tilgang til såvel beboere som kollegaer.
- Du kender til arbejdet med og i strukturer og anser det som et vigtigt redskab i den individtilpassede indsats.
- Du kan være strukturbærer, tænke kreativt i opgaveløsningen og forstå mennesker, der tænker anderledes.
- Du kan formulere dig på skrift og i tale og ser dette som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.
- Vi forventer, at du har lyst til at videreudvikle dine pædagogiske kompetencer.

Hvad kan vi tilbyde dig:
- Et miljø hvor høj faglighed og den specialiserede indsats for beboerne er det primære fokus.
- Opkvalificering og introduktion til arbejdet på afdelingen, herunder til det faglige pædagogiske grundlag, domstyper, medicin og grundig introduktion til arbejdet med hver enkelt beboer.
- En mentor og en personalegruppe der sikrer, at du får den optimale introduktion til kerneopgaverne og til arbejdet i tilbuddet.
- Mulighed for at udvikle dig selv og dine faglige kompetencer indenfor tilbuddets specialisering.
- En arbejdsplads hvor kommunikationen vægtes højt.
- En arbejdsplads hvor samarbejde med interne- og eksterne samarbejdspartnere prioriteres højt.
- Faste team- og personalemøder samt relevante uddannelser, kurser, temadage og faglig supervision.
 
På Tilbud for domfældte og kriminalitetstruede - Sødisbakke ved vi meget om mennesker og om menneskers udvikling. Vi omsætter vores teori til praksis og bestræber os hele tiden på at udvikle ny faglig viden, der gør os endnu mere kompetente til at varetage det pædagogiske arbejde for og med beboerne.
Vi tror på, at mennesker trives bedst, lykkes bedst og udvikler sig bedst i positive relationer. Det opnår vi ved at have en ressourceorienteret pædagogisk tilgang i et anerkendende miljø.
På Tilbud for domfældte og kriminalitetstruede - Sødisbakke er vi ambitiøse på beboernes vegne, vi er ambitiøse professionelle, og vi har en klar ambition om at være Danmarks førende tilbud for målgruppen.
Vi arbejder målrettet med at gøre teori til praksis og praksis til teori, hvor daglig dokumentation har en stor betydning for at sikre kvaliteten i arbejdet med dette.

Arbejdstiderne er skiftende mellem dag- og aftentjenester, samt arbejde hver anden weekend.

Ansøgningsfrist er 10. marts 2024 kl. 22.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 14. marts 2024.

Stillingerne søges besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på de rette medarbejdere.

Der tilbydes løn i henhold til gældende overenskomst.

Stillingerne kan søges på www.rn.dk
 
For nærmere oplysninger kontakt:
Afdelingsleder Helle Lentz på tlf. 61 62 66 37 eller
Afdelingsleder Lotte Pedersen på tlf. 20 20 14 81.

Du kan også besøge Sødisbakke’ s hjemmeside på www.sodisbakke.rn.dk, hvor du også kan se filmen ”I kærlige hænder” eller høre vores podcasts ”Specialpædagogiske eftertanker”.
_________________________________________________________________________
Sødisbakke er en paraplyorganisation for fem botilbud og et aktivitet- og samværstilbud og er Region Nordjyllands Område for Voksne med Udviklingshandicap. Vores pædagogik bygger på et systemisk menneskesyn med Gentle Teaching som overordnet etisk og værdimæssig ramme og vi har fokus på kompetenceskabende miljøer, faglige netværk samt musik og kultur. På Sødisbakke arbejder vi målrettet med at fremme nærvær og forebygge fravær.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Nordjylland, Havndalvej 7-9, 9550 Mariager

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5998767

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet