Pædagogisk støttekorpset i Mariagerfjord Kommune søger engageret pædagog til udvikling af børnenes trivsel og læring

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du medvirke til at udvikle den pædagogiske praksis i kommunens dagtilbud? Har du lyst til at arbejde med vejledning, sparring og praksisnær guidning i dagtilbud, og ser du øgede deltagelsesmuligheder som vejen til trivsel og udvikling? Så er det dig, vi leder efter!
Da en af vores dygtige pædagoger i PPR har fået mulighed for at indtræde i en stilling som pædagogisk leder, søger vi en pædagog til støttekorpset. Stillingen er på 30 t/ugtl. med evt. mulighed for på sigt at gå op i tid og ønskes besat d. 15.08.2024.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Mariagerfjord Kommune er organiseret i både mono- og tværfaglige teams. Vores kerneopgave er, i samarbejde med dagtilbud, dagplejen og skoler, at bidrage til at alle børn og unge får mulighed for at lære, trives og udvikle sig, samt at opleve sig som en del af meningsfulde fællesskaber. Vi arbejder med et stort fokus på at bringe vores faglighed i spil for at bidrage til skabelsen af stærke børnefællesskaber.
Du vil blive en del af støttepædagogkorpset, som er organiseret i PPR. Vi har i PPR et højt fagligt niveau, som vi løbende arbejder med at udvikle i et tværfagligt samarbejde. I arbejdet som støttepædagog skal du varetage forskellige støttepædagogiske indsatser i kommunens børnehaver, vuggestuer og dagplejer. Indsatserne foregår på individ–, kontekst- og organisationsniveau. Det betyder, at vi både arbejder med barnet, de voksne i det pædagogiske nærmiljø og med organiseringen af miljøet i tæt sparring med ledelsen. Denne systemiske tilgang er afspejlet i Mariagerfjord Kommunes Fælles Pædagogiske Fundament, som vi sammen med dagtilbud og skoler, tager afsæt i. Dette perspektiv nødvendiggør, at vi tør tænke nyt ift., hvordan vi kan understøtte de voksne, der er omkring barnet, til at udvikle deres praksis. I indsatserne har vi et særligt fokus på tilgange, som understøtter udvikling af læringsmiljøer og kontekster.
Vi har i PPR Mariagerfjord et fortløbende fokus på at reflektere over vores praksis og at udvikle den. Du skal – sammen med dine fremtidige kollegaer – turde at sætte din egen og andres faglighed under lup. Vi er af den indstilling, at hvis vi samler vores viden og udfordrer hinanden, kan vi sammen nå frem til de mest optimale løsninger. Dine refleksioner og handlinger vil dermed spille en central rolle i forhold til, hvordan opgaverne løses. Vi anskuer vores organisation som noget, vi skaber sammen. En effektiv løsning af kerneopgaven og et godt arbejdsmiljø kan ikke skabes af nogen alene, heller ikke ledelsen. Vi skal derfor, hver dag, konstituere den organisation og kultur, der løser kerneopgaven bedst. Vi vægter b.la. organisatorisk medlemskab og professionel kapital og forventer, at du har øje for det kontekstuelle og relationelle. 
Du skal forvente, at din primære arbejdstid som pædagog vil foregå i de enkelte institutioner, og at du derfor ikke vil se dine kollegaer fra PPR dagligt.
Vi søger en kollegaer, der:

 • Har praktisk erfaring og faglig viden om pædagogik.
 • Er reflekterende og i stand til at bruge denne viden til at finde nye veje.
 • Har en ressourceorienteret og anerkendende tilgang til børn, forældre og samarbejdspartnere.
 • Er i stand til at arbejde selvstændigt, struktureret og tilrettelægge egen arbejdsuge.
 • Har gode samarbejdsevner og er optaget af det tværfaglige samarbejde.
 • Har nemt ved at omstille sig i forhold til de opgaver, familier og institutioner, hvori arbejdet skal udføres.
 • Kan udtrykke sig mundtligt såvel som skriftligt.

Vi kan tilbyde:
 • Høj faglighed, hvor plads til refleksion prioriteres.
 • Mulighed for løbende faglig udvikling.
 • Tilgængelig ledelse tæt på.
 • Fleksibilitet i arbejdstiden.
 • Mulighed for sparring med tværfaglige kollegaer i PPR.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår, hvor lønnen aftales med den forhandlingsberettigede organisation. 
Ansøgningen sendes senest d. 3. juni 2024. Vi indkalder til samtaler d. 6. juni. 
Vi afholder ansættelsessamtaler d. 11. juni 2024 fra kl. 9-14 på Mariager Rådhus.

PPR har kontor på rådhuset i Mariager. Det er nødvendigt, at du har bil til rådighed, idet arbejdet foregår ude i daginstitutionerne.
Der indhentes straffe- og børneattest samt reference, og ansættelsen er betinget af, at disse kan godkendes. 
For at være ansat i Mariagerfjord Kommune skal du have MitID.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder i PPR, Liv Christensen, tlf. 2167 7988, Pædagog og TR Wilma Maria Komen, tlf. 2481 3138 eller pædagog Jannie Marie Krarup Høj, tlf. 2381 4217.
Om Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie
I Arbejdsmarked, Uddannelse & Familie er vi ambitiøse. Vi sigter efter et arbejdsmarked i balance. Gennem vores fireårige beskæftigelsesplan fokuserer vi på unge, erhvervslivet og den enkelte borgers mulighed for at bidrage. Vi forpligter os til kvalitetsindsats og tillidsopbygning gennem dialog. Vi vil skabe harmoni og muligheder på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på at skabe vækst og varig udvikling i kommunen, hvor kommunen som den største arbejdsplads går forrest. Vi har tillid til - og en forventning om - at borgerne ønsker at komme i arbejde eller i uddannelse, og at man som borger selv er den vigtigste aktør på vejen dertil.
I Arbejdsmarked, Uddannelse & Familie lægger vi stor vægt på løbende læring og kompetenceudvikling. Vi prioriterer et dynamisk læringsmiljø, hvor medarbejdernes udvikling er i centrum. Gennem supervisionen sikrer vi en kontinuerlig refleksion og udvikling for en stærkere og mere engageret arbejdsstyrke.
Om Mariagerfjord Kommune
Mariagerfjord Kommune er en af Danmarks smukkeste kommuner med en unik og varieret natur ved skov, strand og fjord. Vi ligger centralt mellem Aalborg og Aarhus og er på den måde et bindeled mellem Nordjylland og resten af landet. Vores mål er klart: Vi vil mere, og der er plads til flere. Derfor har vi fokus på at skabe de bedste rammer for vores cirka 42.000 borgere, for vores erhvervsliv og for udviklingen af kommunen. 
I Mariagerfjord Kommune ønsker vi, at alle vores 3.400 medarbejdere oplever sig som en vigtig del af fællesskabet. Vi har frihed til at bringe vores kompetencer og ideer i spil, så vi løser kerneopgaven bedst muligt og gør en forskel for vores borgere. Vi har fokus på psykologisk tryghed og viser respekt for hinandens forskelligheder. Alle tager vi et medansvar for fællesskabet og opgaven, og derfor lægger vi også stor vægt på et velfungerende samarbejde i MED-organisationen. 
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Mariagerfjord Kommune, Fjordgade 5, 9550 Mariager

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051789

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet