SoMe-medarbejder til Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Formidling af den gode historie, rekruttering på sociale medier - og meget mere end det

Kan du bidrage til at udbrede kendskabet til de gode historier fra vores verden? Har du lyst til at arbejde med at fremme vigtige mærkesager på Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke (OVUS) - især historier om det gode liv, rekruttering, uddannelse og fordelene ved at gøre en forskel for borgere med handicap.
Du kommer til at formidle både kort og langt til vores medieplatforme, og du skal kunne tænke i både tekst lyd og video.
Med fokus på formidling af de gode historier og dermed forskellige facetter af arbejdet på OVUS, søger vi en medarbejder, der kan sikre, at vores specialiserede tilbud bliver kendt og brandet med fokus på høj faglighed.

Eksempler på arbejdsopgaver vil være:
 

  • Formidling af den gode historie på relevante platforme
  • Branding af de enkelte botilbud og Området som helhed
  • Præsentere OVUS som arbejdsplads for både studerende, jobsøgende og andre
  • At udvikle det strategiske arbejde og driften af Områdets sociale medier
  • Via Specialsektoren’ s SoMe-strategi medvirke til generering af trafik på jobopslag på Specialsektoren’ s karriereside
  • At yde bistand til tilbudsledere til optimering af indhold på de enkelte tilbuds hjemmesider

På OVUS er rekruttering en integreret del af vores strategiske fokus. Dette indebærer mere end arbejdet med rekruttering på sociale medier, da vi gerne vil optimere hele fødekæden/processen. Dette fordrer, at du også har interesse i – og gerne kendskab til eller erfaring med rekruttering, opkvalificering og metoder til fastholdelse af medarbejdere.
Det betyder, at udover at være en haj til formidling af den gode historie, så skal du også varetage et godt og systematisk samarbejde med eksterne aktører i forhold til rekruttering, der appellerer til forskellige målgrupper, men især indenfor vores primære målgrupper af pædagogiske og sundhedsfaglige kandidater.

Eksempler på arbejdsopgaver vil være:
 • At sikre og koordinere et tæt og systematisk samarbejde med jobcentrene. Udover det traditionelle samarbejde, kan det være at deltage i jobmesser, temadage, mm
 • At koordinere og sikre samarbejdet med relevante uddannelsesinstitutioner (fx UCN, VIA, SOSU-uddannelserne)
 • Initiere temadage med relevante aktører på markedet
 • Følge udviklingen – kort sagt være på forkant og have fingeren på pulsen i forhold til hvad – og hvilke muligheder, der rører sig på beskæftigelsesfronten med henblik på rekruttering, efteruddannelse og uddannelse samt finansiering heraf

Hvem er du
Ud fra ovenstående beskrivelse af arbejdsopgaverne forestiller vi os, at du er en stærk formidler og kan præsentere OVUS som arbejdsplads for både studerende, jobsøgende, kunder og aktører.
Kort sagt, at du har en profil med en god sammensætning af fokus på branding, formidling og rekruttering. Herudover er du parat til at arbejde i en politisk organisation

Hvem er vi
Du bliver en del af ledelsessekretariatet på Området for Voksne med Udviklingshandicap – Sødisbakke.
Ledelsessekretariatet består fire AC´ere, der varetager opgaver indenfor økonomi, finansiering, strategi, kvalitetsudvikling og planlægning.
Opgaverne løses både selvstændigt, i makkerskaber og i teams, så du får den nødvendige rammesætning, sparring og støtte til løsningen af opgaverne.

Om Området for Voksne med Udviklingshandicap- Sødisbakke
Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke er en del af Specialsektoren i Region Nordjylland. På Området for Voksne med Udviklingshandicap – Sødisbakke bor der i alt ca. 130 borgere, som understøttes af en samlet medarbejderstab på ca. 525 medarbejdere, der alle i et tværfagligt samarbejde bestræber sig på at give disse borgere et liv med glæde og livskvalitet.
Området er opdelt i fem specialiserede botilbud og et aktivitets- og samværstilbud. Det enkelte tilbud ledes af en tilbudsleder samt et antal afdelingsledere. Området er ledet af en områdechef.
De seks pædagogiske tilbud supporteres af områdets ledelsessekretariat, servicefunktioner, herunder administration, køkken, vaskeri, rengøring og teknisk afdeling.
Vil du vide mere, kan du orientere dig i følgende…Hvis du har lyst til at møde nogle af Specialsektoren’ s medarbejdere, så kig med her:
Om at være ansat i Specialsektoren (rn.dk)

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling.

Tiltrædelse
Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Du vil få reference til områdechef Jesper Cetnie Rasmussen, som træffes på +45 23 80 62 71 eller jesper.r@rn.dk

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde elektronisk via linket senest den 11. marts 2024.
Samtaler forventes afholdt 15. marts 2024. Der kan forekomme en 2. samtalerunde.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Nordjylland, Havndalvej 7-9, 9550 Mariager

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5998918

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet