Stor Tordenskjoldsøvelse planlagt i området omkring Kåthedevej

Profilbillede
dato

Onsdag eftermiddag og aften, den 13. marts 2024, vil området omkring Kåthedevej være præget af en omfattende beredskabsøvelse.

Øvelsen, som har fået navnet Tordenskjoldsøvelse, er designet til at teste og forbedre beredskabets reaktionsevne og samarbejde under komplekse situationer. Det forventes, at øvelsen vil involvere en række forskellige nødtjenester, herunder brandvæsen, politi og ambulancetjenester.

Borgerne i området opfordres til at være opmærksomme på øget aktivitet og mulige midlertidige trafikomlægninger omkring Kåthedevej. Det er vigtigt at understrege, at alle scenarier, der udspiller sig under øvelsen, er simulerede og en del af træningen for nødtjenesterne.

Formålet med Tordenskjoldsøvelsen er at sikre, at beredskabstjenesterne er fuldt forberedte til at håndtere nødsituationer og bidrage til en sikker og effektiv indsats i tilfælde af reelle hændelser. Deltagerne i øvelsen vil få mulighed for at øve sig i koordinering og hurtig indsats under tryk.

Beboere og besøgende i området opfordres til at udvise forståelse og tålmodighed, mens denne vigtige beredskabsøvelse finder sted.

Kilde: Politiets Døgnrapport