Sygeplejerske til afdeling Kastanien Stuen, Tilbuddet for Komplekse Udviklingsforstyrrelser i Mariager...

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Trænger du til at opleve at dine kompetencer bliver højt værdsat – i en specialpædagogisk ramme, hvor der er tid den enkelte?

Tilbuddet for Komplekse udviklingsforstyrrelser, Kastanien Stuen, søger en sygeplejerske, som er villig til at arbejde med ’det gode kollegaskab’ og en fortsat udvikling af vores høje sundhedsfaglige og specialpædagogiske niveau.

Vi arbejder kontinuerligt med at blive hinandens bedste kollegaer og gøre livet for vores beboere, til det bedst mulige.

Vi tilbyder et nøje tilrettelagt introforløb og relevante kurser og uddannelsesforløb, faglig supervision og personaledage, som alt sammen ruster dig til at blive en værdsat del af vores hold!


Vi ønsker kollegaer, der kan kende sig selv i følgende fem udsagn:

1: Du er engageret: Du vil have fokus på styrker frem for svagheder. Det har vi!
 
2: Du udfører velovervejet omsorg: Dine faglige egenskaber skal komme vores beboere til gode. Måske har du erfaring fra lignende opgaver?
 
3. Du har opmærksomme øjne: Du er opsøgende, når det gælder om at lytte til og se med blide øjne på vores beboere.
 
4: Du kan arbejde metodisk: Du skal arbejde efter vores Sundhedsfaglige instrukser og vores pædagogiske tilgange og metoder

5: Du er teamspiller: Vores opgaver løses bedst, når vi er i et tværfagligt arbejdsfællesskab.


Hvad kommer du til at lave?
Du skal medvirke til i den daglige praksis at videreudvikle vores høje niveau af sundhedsfaglige dokumentation og handlinger i forhold til medicinhåndtering.

Du skal observere og varetage beboernes sundhedstilstand og vurdere og planlægge pleje og lægeordineret behandling. Dine kommende kollegaer vil sætte pris på at du kan yde sparring i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, så vil de til gengæld lære dig noget om pædagogik. For i fællesskab med fantastiske kollegaer kommer du til at have ansvaret for at beboerne har et liv i et trygt og respektfuldt miljø, med fokus på den enkeltes udfoldelsesmuligheder.

Hver morgen skal du hjælpe beboerne med at starte dagen på en omsorgsfuld måde. Når morgenen er godt overstået, fyldes resten af dagen med specialtilrettelagte opgaver i forhold til den enkelte beboer.

Om aftenen skal du sikre dig, at beboeren har haft en tryg dag og har et kærligt smil at falde i søvn til. Hele døgnet igennem arbejder vi ud fra vores tilgange, Gentle Teaching, Low Arousal og Neuropædagogik, vi bruger vores metoder, til at understøtte tilgangene, døgnrytmeplaner, kommunikationsudredninger, NUZO og risikovurderinger.

På Kastanien Stuen bor tre voksne mennesker med udviklingshandicap og udviklingsforstyrrelse af tale og sprog, de kan være under en stressbelastning som kan vise sig i udadreagerende adfærd.

Alle beboerne er helt særlige, så du skal have lyst til at arbejde med beboere, som er selvhjulpne på forskellige niveauer, og hvor arbejdet fordrer at man er tæt sammen med en kollega, når man er på arbejde.

Yderligere oplysninger:
Arbejdstiden er skiftevis dag, aften og weekend.

Vi har en lokal aftale, så man kan arbejde op til 16 timer og til gengæld have flere dage i træk fri.

Kørekort til kategori B er et krav og eventuel adgang til eget transportmiddel, da de offentlige transportmuligheder er begrænsede.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Du kan læse mere om vores Tilbud, på Kastanien (rn.dk)
 
Da vi ønsker de rette kollegaer, er du velkommen til at ringe og høre mere om stillingen og afdelingen og evt. få en rundvisning, telefon 21 83 11 79

Ansættelsessamtaler og tiltrædelser vil ske løbende efter aftale, så du må meget gerne sende din ansøgning hurtigst muligt, dog senest den 15. december, samtaler afholdes i uge 51.

Vi kan tilbyde stillingen som fuld- eller deltids-, efter ønske og aftale.


_____________________________________________________________________________________________

Om Sødisbakke
Sødisbakke er en paraplyorganisation for fem botilbud og et aktivitets- og samværstilbud og er Region
Nordjyllands specialenhed for voksne med udviklingshandicap. Vores pædagogik bygger på et systemisk
menneskesyn med Gentle Teaching som overordnet metode og vi har fokus på kompetenceskabende miljøer, faglige netværk samt musik og kultur. På Sødisbakke arbejder vi målrettet med at fremme nærvær og forebygge fravær.

Vi har en fællesfunktion med fem serviceafdelinger - administration, køkken, vaskeri, rengøring og teknisk afdeling, samt et ledelses- og professionssekretariat, der alle understøtter hverdagen for tilbuddenes knap 500 medarbejdere samt 130 borgere.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Nordjylland, Havndalvej 7-9, 9550 Mariager

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946278

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet